Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

Historie

Na každém kroku tu narazíte na svědky minulosti. Iberové, Kartaginci, Římané a muslimové vybudovali v průběhu historie na tomto území významná osídlení, jejich důkazem je řada památek, které se po celém kraji dochovaly. Z období paleolitu pocházejí vzácné skalní kresby, Iberové tu zakládají svá hradiště a zanechávají mimo jiné proslulou Dámu z Elche, obchodují tu Féničané. Kartaginci v čele s Hannibalem zničili Sagunt, Římané oblast romanizovali a v roce 138 př.n.l. založili dnešní hlavní město Valencii. Maury (muslimové), kteří sem přišli v roce 714, připomíná zavlažovací systém, pěstování rýže a pomerančů, trosky hradů a pevností, názvy mnoha obcí, úzké a křivolaké uličky a zvláštní záliba ve sladkostech. Cida, který v roce 1094 dobývá Valencii, tu pro jeho krutost příliš rádi neměli. Po jeho smrti v roce 1099 zde opět vládnou muslimové, které porazil a definitivně získal pro Aragonskou korunu král Jaime I. Aragonský. V roce 1238 zakládá království valencijské, o dva roky později vydává tzv. Furs de València - zvláštní výsady, jímž se toto království řídilo celých pět století. V 15. a 16. století patří Valencie k nejvýznamnějším centrům ve Středomoří a kultura a umění (gotika a renesance) zažívá svůj zlatý věk. Hovoří se valencijsky. V roce 1609 jsou vyhnáni Moriskové (pokřtěni Mauři), což se neblaze odrazilo na hospodářském rozvoji. V umění se proslavili malíři Ribera a Ribalta a sochař Salzillo. Baroko zde dosahuje svého vrcholu. V roce 1707 jsou zrušeny Furs de València jako důsledek války o dědictví španělské, v níž se Valencijci postavili na stranu rakouské větvě Habsburků proti vítězným Bourbonům. Je zakázáno používat valencijštinu. 19. století je charakterizováno vznikem obrozeneckého hnutí La Renaixença, podpořeného nebývalým hospodářským rozvojem souvisejícím s vývozem citrusových plodů, rýže a vína. Valencijština se vrací do veřejného života. V roce 1936 vypukla španělská občanská válka, v březnu 1939 se vzdává poslední bašta republikánů Alicante a Franco se stává hlavou státu (do roku 1975). V roce 1982 získává Valencijský region autonomní statut.

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode