Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

POVOLENÍ K POBYTU

Povolení k pobytu

O povolení k pobytu žádáte, pokud  jste ve Španělsku zaměstnáni, nebo zde pobýváte déle jak 3 měsíce. Ze strany úřadů je možné očekávat podmínku doložení dostatku finančních prostředků.  Odmítnutí vydání povolení k pobytu na základě této podmínky je možné pouze při prvním přihlašování občana EU k pobytu. Povolení je prodlužováno automaticky. U ekonomicky neaktivních občanů, kteří nejsou důchodci, se k této podmínce dále přidává podmínka zdravotního pojištění vůči všem rizikům.

Pokud budete ve Španělsku pracovat, musíte požádat do 30 dnů od vstupu do země o povolení k pobytu v příslušné provincii na cizinecké policii (Policía de Extranjería, área de trabajo y migración). Pro ostatní osoby (penzisté, ekonomicky neaktivní občané, podnikatelé, studenti atd.) platí: pokud se rozhodnete zůstat v zemi déle než 90 dnů, musíte  také požádat o povolení k pobytu na cizinecké policii. Při pobytu do 90 dnů není třeba o povolení k pobytu žádat.  Jediným omezením pobytu ekonomicky neaktivních občanů ČR na území Španělska je výhrada, aby se dotyčný občan ČR nestal, resp. aby nehrozilo, že se stane, přítěží sociálního systému Španělska. Platí, že v okamžiku, kdy se občan ČR poprvé přihlašuje k pobytu, může po něm příslušný úřad vyžadovat doložení skutečnosti, že nehrozí, že by se mohl stát takovouto přítěží (zejména doložením dostatečného pravidelného měsíčního příjmu nebo dostatku finančních prostředků na účtu apod.). Nebude-li moci občan ČR tuto skutečnost doložit, může příslušný úřad jeho pobyt na svém území odmítnout. Může tak ale učinit pouze při prvním přihlašování občana ČR k pobytu; jakmile je toto povolení uděleno, je již prodlužováno automaticky. U ekonomicky neaktivních občanů, kteří nejsou důchodci, se k této podmínce dále přidává podmínka zdravotního pojištění vůči všem rizikům. Při přihlašování dále platí, že občan musí prokázat, do jaké kategorie patří (důchodce, student apod.).

 

Pracovní povolení

Pokud se rozhodnete pracovat ve Španělsku, není pro vás již nutné vyřizovat si pracovní povolení. Právo volného pohybu a pobytu osob se vztahuje kromě práce také na podnikání.

Povinná registrace

Po příjezdu do Španělska na příslušném úřadě pro cizince musíte získat identifikační číslo cizince - tzv. NIE (número de indentificación de extranjero). Toto číslo se poté bude uvádět na všech vydaných a zpracovávaných dokumentech. Při žádosti o NIE musíte vyplněnou žádost, originál či kopii občanského průkazu či pasu, případně další požadované dokumenty. Zaměstnavatel za vás dále musí vyřídit osobní číslo sociálního zabezpečení.

Převod podpory v nezaměstnanosti

V případě, že hledáte zaměstnání ve Španělsku, jste registrovaná/ý u českého úřadu práce a pobíráte podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, máte právo požádat o transfer této podpory do Španělska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců. Je nutné na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2 (E303). Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z ČR (data budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Španělsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Převzato z https://www.euroskop.cz/559/sekce/spanelsko---studium-prace-cestovani/

 

 

REZIDENCE

23.10.2015 19:25

Rozdíl mezi rezidencí pro účely daní a rezidencí jako povolení k trvalému pobytu.

Rezidenci jako povolení k trvalému pobytu nelze zaměňovat s daňovou rezidencí.  Daňová rezidence Daňový rezident je takový daňový poplatník, jehož příjmy ze všech jeho zdrojů na území domácí země i ze zahraničí podléhají zdanění v domovské zemi. Většinou se jedná o ty, kteří mají na...

NAŠE REGISTRACE K POBYTU VE ŠPANĚLSKU

27.10.2015 14:29

JAK VYHOVĚT PŘEDPISŮM EU ???

Kupovali jsme zde apartmán, takže máme přidělena osobní čísla NIE. Zaregistrovali jsme se na úřadu EMPADRONAMIENTO Torrevieja ( CENSUS REGISTRATION ). K registraci jsme potřebovali předložit kupní smlouvu ( Escritura ), faktury za vodu a elektřinu a pasy. Předností této registrace je např....

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode