Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

REKVALIFIKAČNÍ KURZ SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ

 

Rekvalifikační kurz SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ s individuálním přístupem,

se zaměřením na účtování dotací z EU , základy daní a účetnictví na počítači. Následné poradenství zdarma !

 

Tento kurz je určen začátečníkům, bez znalostí účetnictví. 

Zahájení :                     20.3.- 23.6.2011

Rozsah kurzu :             148 hodin 

Ve dnech :                    Po-St-Čt

                                  od 15,00 do 19,00 hod

 

Obsah kurzu : 

  • Předmět a podstata účetnictví      
  • Rozvaha a účty rozvažné
  • Výsledovka a účty výsledkové
  • Struktura účetnictví v podniku
  • Zásady účtování
  • Účty, jejich funkce, forma
  • Účtová osnova, účtový rozvrh
  • Účetní doklady,účetní knihy
  • Zákon o účetnictví, kontrola a její vztah k účetnictví, inventarizace
  • Účtování finančních prostředků, vztahy podniku vůči bance
  • Pohledávky a závazky
  • Evidence materiálu, účtování o pořízení a spotřebě materiálu
  • Pořizování hmotného majetku
  • Opotřebení HIM fyzické a morální, účtování o odpisech
  • Vyřazení HIM
  • Účtování mezd, srážky z mezd
  • Podstata a význam členění nákladů v účtové třídě 5 – charakteristika jednotlivých účtových skupin
  • Účtování mank a škod a jejich náhrad
  • Výnosy – pojem, členění a základní účtování
  • Hospodářský výsledek, jmění, roční závěrka – struktura účtování, otevírání a uzavírání účtů
  • DPH
  • Daně z příjmu                        -    daň z příjmu fyzických osob
                                              -     zdanění příjmů ze závislé činn. a funkčních požitků
                                              -     daň z příjmu právnických osob 
  • Vedení účetnictví na počítači
  • Účetnictví u příjemců dotací z EU   -      podpora de minimis, uznatelné výdaje

 

Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou a absolventi obdrží osvědčení  o rekvalifikaci pro pracovní činnost "Samostatný účetní " s akreditačním číslem MŠMT(s celostátní platností).

Cena : 11 200,- Kč

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode