Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

Rozdíl mezi rezidencí pro účely daní a rezidencí jako povolení k trvalému pobytu.

23.10.2015 19:25

Rezidenci jako povolení k trvalému pobytu nelze zaměňovat s daňovou rezidencí. 

Daňová rezidence

Daňový rezident je takový daňový poplatník, jehož příjmy ze všech jeho zdrojů na území domácí země i ze zahraničí podléhají zdanění v domovské zemi.
Většinou se jedná o ty, kteří mají na území státu, kde dojde k zaplacení daně (tedy například Česka), bydliště (nebo se v zemi zdržují déle než 183 dní v kalendářním roce). Daňový rezident má tedy tzv. neomezenou daňovou povinnost a musí ke zdanění přiznat veškeré své příjmy (celosvětové). Přitom však není rozhodující, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny v dané zemi, nebo v zahraničí a ani to, kde je činnost vykonávána.
Naopak daňový nerezident má omezenou daňovou povinnost a platí pouze příjmy z tuzemských zdrojů.
 

Rezidence - povolení k trvalému pobytu

Pokud jste v jiné zemi EU pobývali legálně a nepřetržitě alespoň 5 let, máte jako občan EU nárok získat povolení k trvalému pobytu automaticky. Zažádejte si o doklad trvalého pobytu, kterým budete prokazovat právo v dané zemi pobývat, aniž byste museli splnit jakékoli dodatečné podmínky.

Tento doklad se liší od osvědčení o registraci, které je v mnoha zemích povinné. Doklad trvalého pobytupovinný není. Může se však hodit při vyřizování různých formalit. Orgány již po vás nesmí žádat doklady o tom, že máte zaměstnání, dostatečné finanční zdroje, zdravotní pojištění atd.

Zažádáte-li si na úřadě o vydání dokladu o trvalém pobytu, musí vám být vystaven bez zbytečného odkladu a vaše náklady na jeho vystavení nesmějí překročit cenu, kterou platí občan daného státu za průkaz totožnosti. Pokud narazíte na problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Platnost karty by měla být 10 let a poté se automaticky obnovovat, aniž by držitel musel splnit jakékoli další podmínky.

K jeho vystavení je potřeba předložit:

doklad o tom, že v zemi legálně žijete již nejméně 5 let. Úřady po vás mohou například žádat předložení platného osvědčení o registraci vydané po vašem příjezdu nebo jiný dokument (například pracovní smlouvu, daňové přiznání, nájemní smlouvu či účty za energii apod.) nebo důkaz, že jste přestali pracovat a splňujete podmínky pro získání trvalého pobytu za kratší dobu.

Převzato ze https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/eu-nationals-permanent-residence/index_cs.htm

 

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode