Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

Zdravotní péče pro důchodce při pobytu v jiné zemi

18.11.2013 00:52

Důchodce a jeho stěhování do jiné členské země

Zůstanete nadále pojištěn v ČR, kde za vás bude státem placeno pojistné. Jedinou podmínkou zde je, že nepobíráte důchod také v zemi nového bydliště. K čerpání zdravotní péče v nové zemi pobytu pak budete potřebovat Formulář S1 nebo E 121 Potvrzení pro registraci důchodců a aktualizaci seznamů. Formulář vám vystaví vaše zdravotní pojišťovna v ČR. Také Česká správa sociálního zabezpečení potvrzuje ve formuláři některé údaje a poté zasílá zpět na pobočku zdravotní pojišťovny.

Na základě formuláře E121 vám bude na území státu bydliště poskytována veškerá zdravotní péče za stejných podmínek jako místním důchodcům (v některých zemích např. v případě potřeby obdržíte lékařskou péči zcela zdarma, v některých státech je však třeba platit spoluúčast).Česká zdravotní pojišťovna, u níž jste byl pojištěn, bude instituci v místě bydliště, která vás registrovala, hradit jednou ročně náklady na Vaši zdravotní péči.

Pokud pojedete zpět na návštěvu České republiky, budete zde mít po dobu pobytu nárok na plný rozsah zdravotní péče. Budete si tak moci prakticky vybrat, zda chcete být léčeni ve státě bydliště nebo v ČR.

Pokud pojedete na krátkodobou návštěvu do jakékoliv jiné země EU, EHP nebo Švýcarska (mimo ČR a státu bydliště), máte zde v případe potřeby nárok na poskytnutí a úhradu nezbytné zdravotní péče dle místních předpisů. Pro tyto účely předložte lékaři svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Pokud splňujete podmínky pro přiznání českého důchodu a máte již o český důchod požádáno, můžete být také ve státě bydliště registrován, i když ještě nebylo vydáno příslušné rozhodnutí.

Jestliže jste teprve žadateli o český důchod a hodláte se stěhovat, bude vám k prokázání českého pojištění v nové zemi do doby přiznání důchodu sloužit formulář E 120.

Vše výše uvedené platí také pro nezaopatřené rodinné příslušníky pojištěnce.

Převzato ze stránek Euroskop.cz

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode