Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

Ženy a kariéra

14.08.2009 17:11

Není jednoduché být dobrou manželkou, matkou a současně mít dobrý pocit uspokojení ze svého zaměstnání nebo ze své podnikatelské činnosti. Zvláště obtížné je to pro ženy, které byly více let na mateřské dovolené nebo pro ženy, které nemají žádnou praxi a nesmíme zapomenout na ženy, které toho všeho již dosáhly, ale teď mají 50 let a více a najednou jsou ohroženy výpovědí, protože firma musí propouštět.

Jak tedy získat dobrou práci, která by mně bavila, jak se zajistit, kdyby mne chtěl šéf propustit nebo jak se pustit do podnikání ? To jsou otázky, na které Vám pomůžeme odpovědět.

Připravujeme pro Vás otevření Poradenského centra, s osobním poradcem v oblasti Vaší kariéry, s individuálním přístupem a s nabídkou rekvalifikačních kurzů. A to vše zcela zdarma. 

Poradenské centrum bude určeno zejména ženám vracejícím se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženám s malými dětmi (do 15 let věku), ženám se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace, ženám v předdůchodovém věku, ženám začínajícím podnikání a vykonávajícím samostatnou výdělečnou činnosti, zájemcům i uchazečům o zaměstnání, osobám pečujícím o závislého člena rodiny nebo ženám dlouhodobě nezaměstnaným.

Celý tento projekt byl vytvořen s cílem napomáhat prosazování principů rovných příležitostí ve společnosti a aktivního podpoření této myšlenky. Projekt předpokládá realizaci kvalifikačních kurzů pro osoby z cílových skupin z oblasti počítačové gramotnosti a praktických kvalifikačních kurzů pro rozšíření možností uplatnění těchto osob na trhu práce. Společně s těmito kurzy bude pro cílovou skupinu vytvořeno na území města Ostravy profesně-poradenské centrum, které bude bezplatně poskytovat poradenské služby z oblasti pracovní diagnostiky, uplatnitelnosti na trhu práce či sladění rodinného a pracovního života. Centrum bude pro zájemce otevřeno každý všední den po dobu 6 hodin, návštěvníci se budou moci informovat i o aktuální nabídce pracovních míst, o možnostech další rekvalifikace v rámci kraje nebo mohou využít bezplatného přístupu na PC sestavy, které budou v provozovně centra umístěny. Tyto sestavy budou určeny pro vyhledávání vhodných pracovních příležitostí, procvičování probírané látky na kurzech PC dovedností nebo pro sestavení vlastního životopisu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu.

Veškeré bližší informace najdete na www.zenyakariera.cz

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode