Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

Zelená úsporám

01.05.2009 20:44

 

 

Hlavní výhoda programu Zelená úsporám spočívá v tom, že dotaci získá každý, kdo o ni požádá a zároveň splní předepsané podmínky. To je jediné kritérium při rozhodování o přidělení dotace, vyhovující žádosti už neprochází žádným dalším sítem. Klíčovým předpokladem je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí.

Oblast A: Úspora energie na vytápění

První jsou opatření, která uspoří energii na vytápění. Sem spadá zateplení budov, přičemž podle aktuálních možností žadatele může jít o zateplení komplexní (úplné) či pouze částečné. V případě částečného zateplení budovy je nutné, aby žadatel realizoval alespoň tři opatření předepsaná v dokumentu Příručka pro žadatele o podporu (dále Příručka). Pokud společně se zateplením provede i výměnu zdroje vytápění, snižuje se povinné penzum předepsaných opatření na dvě.

Bez ohledu na zvolenou variantu je důležité, aby se zateplením dosáhlo měrné roční potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů. Zároveň s tím musí zateplení přinést snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla alespoň o 40 procent. Pokud se podaří dosáhnout ještě nižších hodnot, a sice 40 kWh/m2, resp. 30 kWh/m2, bude přidělená dotace ještě vyšší.

Oblast B: Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

Druhou oblastí je nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Základním kritériem takového standardu je dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných domů a 15 kWh/m2 podlahové plochy u bytových domů. Tyto a další technologické požadavky se budou prokazovat na základě předepsaných norem a pod dohledem pověřených odborníků.

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Poslední oblast zahrnuje opatření využívající obnovitelné zdroje energie pro vytápění a ohřev teplé vody. Technologická realizace opatření musí splňovat podmínky předepsané v Příručce.

Podpory se může dočkat žadatel, který se rozhodne vyměnit neekologický zdroj vytápění na tuhá, nebo kapalná fosilní paliva za některý z podporovaných nízkoemisních zdrojů vytápění - kotel na biomasu či účinná tepelná čerpadla. V případě novostaveb může žadatel získat dotaci na instalaci některého z těchto opatření.

Dotace v této oblasti jsou připraveny i pro investice spojené s instalací solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy. Kolektory musí splňovat předepsaný účel - přípravu teplé vody nebo kombinaci přípravy teplé vody a přitápění.

Kombinací některých opatření lze získat tzv. dotační bonusy - například komplexním zateplením doprovozeným výměnou kotle.

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode