Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

Zdravotní péče pro pracovníky a jejich rodiny, bydlící mimo zemi pojištění

18.11.2013 01:01

Tuto situaci lze řešit pomocí formuláře E 106 nebo S1, o jehož vystavení může požádat český pojištěnec, který je pojištěn z titulu výkonu výdělečné činnosti na území jedné členské země, a přitom bydlí na území jiného státu. Zdravotní pojišťovna v zemi pojištění posoudí, zda tento účastník má i nadále bydliště v jiném státě a v kladné případě vystaví formulář E 106 - Potvrzení o nároku na věcné dávky nemocenského pojištění a pojištění v mateřství pro osoby bydlící v jiném než kompetentním státě.

Na základě uvedeného formuláře bude pojištěnec spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky zaregistrován u nositele zdravotního pojištění v místě bydliště, kde budou mít všichni nárok na plnou zdravotní péči.

Nezaopatření rodinní příslušníci bydlí mimo zemi pojištění pracovníka

Jedná se například o situaci, kdy česká rodina zůstává nadále žít v ČR a pracovník pobývá v zemi své práce (resp.pojištění). Zde se použije formulář E 109 nebo S1, který bude určen pouze nezaopatřeným rodinným příslušníkům. Tento doklad je třeba předložit nebo zaslat české zdravotní pojišťovně vašich nezaopatřených rodinných příslušníků. Na základě tohoto dokladu budou pracovníkovi nezaopatření rodinní příslušníci v ČR zaregistrováni. Bude jim vydán žlutý Průkaz pojištěnce EU bydlícího v ČR. V ČR budou mít nárok na veškerou zdravotní péči jako čeští pojištěnci. Náklady na tuto péči však ponese pracovníkova zahraniční zdravotní pojišťovna. Budou mít zároveň nárok na plný rozsah zdravotní péče i ve státě pracovníkova pojištění.

Převzato ze stránek Euroskop.cz

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode