Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

PROGRAMY ESF - INFO

10.11.2008 07:28

 

Výzvy na grantové projekty

Zde naleznete výzvy k předkládání grantových projektů v rámci jednotlivých programů ESF 2007 - 2013 , tj. OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost .


Výzvy OP Lidské zdroje a zaměstnanost:

Výzva č. 26 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.4.- Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života
Vyhlašující Subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF
Platnost: žádosti je možné podávat do 27.10.2008 do 12:00

Výzva k předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 1.1. - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory: 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Vyhlašující Subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF
Platnost: žádosti je možné podávat od 21.8. 2008 do 15.10. 2008

Výzva pro předkládání grantových projektů - Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory: 3.1. - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Vyhlašující Subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb MPSV ČR
Platnost: žádosti je možné podávat od 21. srpna průběžně do 13. října 2008 do 12 hod.

Výzva pro předkládání grantových projektů - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory: 3.1. - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Vyhlašující Subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb MPSV ČR
Platnost: žádosti je možné podávat od 21. srpna do 13. října 2008 do 12 hod.

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory: Oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Vyhlašující Subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb MPSV ČR
Platnost: žádosti je možné podávat od 21. srpna průběžně do vyčerpání celkové částky určené pro tuto výzvu, nejdéle však do 31. ledna 2013 do 12 hod.

1. výzva k předkládání grantových projektů v rámci GG Mezinárodní spolupráce

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory: 5.1 - Mezinárodní spolupráce
Vyhlašující Subjekt: MPSV ČR, odbor řízení pomoci z ESF
Platnost: 15.5.2008 - 31.12.2011

1. výzva k předkládání grantových projektů v rámci GG Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Vyhlašující Subjekt: MPSV ČR, odbor řízení pomoci z ESF
Platnost: 18.2. - 31.12.2011

Výzvy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

Výzvy v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Aktuální znění těchto výzev naleznete zde (odkaz se otevře v novém okně): https://www.msmt.cz/eu/vyzvy.

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode