Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

Otázky a odpovědi - Advokátní kancelář Vicente & Otaolaurruchi

14.10.2014 18:43

        

  1. Kdo je rezidentem a kdo je non rezident pro daňové účely ?

Ad 1) V souladu s platnou legislativou je považován za rezidenta ten, kdo plní jakoukoli z následujících podmínek:

  • Pobývá více než 183 dnů v roce na španělském území
  • Španělsko je hlavním jádrem či základnou pro jeho podnikatelské aktivity nebo ekonomické zájmy
  • Manžel/ka a nezletilé děti žijí ve Španělsku

Pokud je platná jakákoli z výše uvedených okolností, je tato osoba automaticky povinna odevzdat ve Španělsku své daňové přiznání coby rezident pro daňové účely nezávisle na tom, zda u odpovídajícího úřadu požádal o úřední uznání rezidence či nikoliv (spadá do kompetence Ministerstva vnitra).

Toto daňové přiznání bude obsahovat všechny příjmy a výdaje (platy, výnosy kapitálu či příjmy z ekonomických aktivit, renty, atd., ať byly získány či vydány na španělském území či v jiné zemi. Výjimkou jsou důchody u některých státních úředníků, které se přiznávají v zemi původu.

Výše zmíněné neznamená, že daňový poplatníci platí za příjmy v zahraničí duplicitně. V těchto případech je pouze nutné požádat o výjimku z daně v zemi původu příjmů nebo o vrácení již zaplacených částek na dani.

https://www.volawyers.com/cs/co-byste-meli-vedet/dane/ 

 

2. Každý nový majitel nemovitosti musí podat daňové přiznání za daň z příjmu z pronájmu. I když svoji nemovitost nikdy nepronajímal ?

Ad 2) Každý vlastník je pro daňové účely považován za plátce daně jako jednotlivec, tj. je třeba odevzdat tolik daňových přiznání, kolik je vlastníků. Samozřejmě každý z nich bude platit daň odpovídající konkrétnímu podílu jeho vlastnictví na dané nemovitosti.

A ano, i když svoji nemovitost nikdy nepronajímal. Nerezidenti jsou povinni tuto daň platit jak za příjmy skutečně obdržené, jako je pronájem, tak i za hypotetický příjem v případě vlastního užití nemovitosti, který je počítán na základě katastrální hodnoty.


3. Každý nový majitel nemovitosti, nonrezident, se musí zaregistrovat na finančním úřadu podáním formuláře Modelo 30 nebo stačí jen poprvé poslat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu z pronájmu?

Ad 3) Před samotným podáním prvního daňového přiznání či zaplacením jakékoli daně je nutno se zaregistrovat, tj. předložit finančnímu úřadu řádně vyplněný formulář 030.

 

  1. Když se stanu rezidentem, protože splňuji časový test, musím se zaregistrovat na daňovém úřadu zasláním formuláře Modelo 01 nebo stačí jen podat první daňové přiznání ?

Ad 4) K zaregistrování slouží formulář 030. Formulář 001 slouží k řadě úředních úkonů, mezi nimi například žádost o daňový domicil.

 

  1. Jsem důchodce,ženatý, manželka je také v důchodu, důchody máme z ČR, posílají nám je na český účet. Jsme daňovými rezidenty ve Španělsku a tady také pronajímáme občas svůj dům. V daňovém přiznání k dani z příjmu (chceme platit daň na základě skutečně pronajatých dnů) musíme uvést i důchod z ČR ? Můžeme podávat společné daňové přiznání? A můžeme uplatnit nějaké odpočty?

Ad 5) Daňové přiznání musí obsahovat veškeré příjmy, ať již mají svůj původ kdekoli (včetně české penze). Navíc je třeba předložit formulář 720.

Přiznání je možno podat individuálně nebo společně, záleží na konkrétních výpočtech neboť buď jedna nebo druhá varianta může být ve výsledku výhodnější. Odpočty samozřejmě existují, je to ovšem velmi obšírné téma, záleží na konkrétním případu a všech okolnostech.

https://www.volawyers.com/cs/co-byste-meli-vedet/dane/


  1. Může mne někdo z Vaší firmy zastupovat před daňovým úřadem, někdo, kdo mluví česky?

Ad 6) Samozřejmě, že ano.


Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně daní ve Španělsku, můžete zde vaši otázku napsat. Vaše otázka bude zodpovězena.

www.ekomaostrava.cz

DANĚ VE ŠPANĚLSKU - Otázky a odpovědi - Advokátní kancelář Vicente & Otaolaurruchi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode