Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

OSVČ: Kolik a kdy odvést na zdravotní a sociální pojištění

22.01.2009 07:32

V platbách na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení nastaly od ledna změny. Živnostníci a lidé na volné noze si musejí ohlídat termíny, aby včas odeslali odvody ve správné výši, jinak hrozí sankce. Přinášíme přehled, co je třeba nyní udělat.

22.01.2009, Autor: Eva Sovová

Všichni živnostníci, drobní podnikatelé  a lidé na volné noze si nejpozději do 9. února musejí ohlídat, aby na účet své zdravotní pojišťovny poslali lednovou zálohu na pojistné ve správné výši. Zdravotním pojišťovnám se za leden 2009 platí na zálohách minimálně 1590 korun namísto loňských 1456 korun a lednová záloha je splatná nejpozději 9. února.

Tuto minimální platbu musí zaplatit do stanoveného data všichni, kdo začínají od ledna nově podnikat, ale také ti, kteří podle loňského Přehledu o příjmech a výdajích odvádějí nyní nižší zálohy než 1590 korun. Na to je potřeba dát si pozor, jinak začnou dlužníkům vyměřovat zdravotní pojišťovny za každý den z dlužné částky penále.

Jaké jsou letos minimální odvody

Minimální platby na důchodové a nemocenské pojištění v roce 2009:
Splatnost prodloužena do 20. dne následujícího kalendářního měsíce

OSVČ - hlavní činnost
důchodové pojištění (do podání Přehledu): 1574 Kč
důchodové pojištění (po podání Přehledu): 1720 Kč
nemocenské pojištění (platba nadále dobrovolná): 56 Kč

OSVČ - vedlejší činnost:
důchodové pojištění (do podání Přehledu): 630 Kč
důchodové pojištění (po podání Přehledu): 688 Kč
nemocenské pojištění (platba nadále dobrovolná): 56 Kč

Minimální platba na zdravotní pojištění v roce 2009: 1590 korun
Platbu za leden nutno uhradit do pondělí 9. února 2009!
zdroj: ČSSZ, VZP

Další letošní novinkou je, že se od ledna oddělují odvody na důchodové a nemocenské pojištění . OSVČ, které jsou nemocensky pojištěné,  musí pravidelné měsíční platby začít nyní posílat na nové číslo účtu a jako variabilní symbol uvádět své rodné číslo. Pokud někomu správa sociálního zabezpečení nové číslo účtu dosud nesdělila, je potřeba ho zjistit na pobočce správy v místě trvalého bydliště a na nemocenské pojištění začít platit minimálně 56 korun měsíčně.

Pojistné na nemocenské pojištění si živnostníci a lidé na volné noze platí nadále dobrovolně. Nemocenskou začíná od ledna 2009 stát podnikatelům vyplácet až od 15. dne pracovní neschopnosti. Kdo nechce být nemocensky pojištěný, musí počítat s tím, že v případě dlouhodobé nemoci nedostane ani korunu a ženám podnikatelkám nevznikne nárok na mateřskou.

Kdo byl nemocensky pojištěný již v roce 2008 a chce být pojištěný i nadále, musí si dát pozor na to, zda za loňský rok platil odvody ve správné výši. Pokud totiž vzniknul dluh a penále nebylo zaplacené do 31. ledna 2008, tomu nemocenské pojištění od 1. ledna 2009 zaniklo a je potřeba se znovu přihlásit. Přihlášku k nemocenskému pojištění podávají také ti, kteří letos zahájili podnikatelkou činnost a rozhodnou se nemocensky pojistit.

Splatnost záloh na důchodové zabezpečení a nemocenské pojištění, které se odvádí České správě sociálního zabezpečení, se od letošního roku prodloužila o 12 dnů. Nyní lze zálohy zaplatit do dvacátého dne následujícího měsíce. Lednové zálohy na důchodové a nemocenské pojištění musí odejít na oba účty nejpozději do 20. února 2009, březnové do 20. dubna a tak dále.

Živnostníkům a lidem na volné noze se snížila od ledna procentní sazba pojistného na důchodové zabezpečení z loňských 29,6 procenta na letošních 29,2 procenta, tedy o 0,4 procentního bodu. Poměrně značně se ovšem v roce 2009 zvyšují vyměřovací základy, ze kterých se odvod na důchod vypočítává. Pro OSVČ, jejichž živnost je hlavním zdrojem příjmu, činí letos minimální měsíční vyměřovací základ 5889 korun, zatímco pro platby za rok 2008 činil vyměřovací základ 5390 korun. U vedlejší činnosti, kdy si podnikáním OSVČ přivydělává k zaměstnaneckému platu, je letos minimální měsíční vyměřovací základ ve výši 2356 korun, zatímco pro rok 2008 činil 2156 korun.

V praxi to znamená, že se odvody na důchod i přes snížení procentních sazeb zvýší. Všichni živnostníci, kteří začali podnikat od počátku letošního roku, mají povinnost odvádět na důchodové zabezpečení od ledna minimálně 1720 korun. OSVČ, kteří nejsou nováčci a podnikali již v roce 2008, odvádějí letos na důchodové pojištění do podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008 minimálně 1574 korun a po podání Přehledu se tento minimální odvod zvýší na 1720 korun.

Lidé, kteří si na živnostenský list jen přivydělávají k zaměstnaneckému platu a jako OSVČ vykonávají tedy vedlejší činnost, mají od ledna povinnost odvádět na důchodové pojištění minimálně 630 korun a po podání Přehledu o příjmech a výdajích 688 korun. Dobrovolně se mohou přihlásit také k nemocenskému pojištění a platit minimálně 56 korun měsíčně.

Od ledna si musejí začít platit na důchod také lidé na volné noze, tedy herci umělci, volní novináři a další svobodné profese. Pro ně je důležité, aby nejpozději do 8. února přišli na pobočku správy sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště a ohlásili, že zahájili samostatně výdělečnou činnost. Minimální zálohu na důchodové pojištění pak musejí uhradit nejpozději do 20. února 2009. Jinak jim hrozí pokuta až ve výše 10 tisíc korun.

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode