Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

Nárok na zdravotní péči - důchodci

18.11.2013 00:51

Čeští důchodci a jejich nezaopatřenírodinní příslušníci, bydlící v jiných zemích Evropské unie mají na základě Nařízení Rady a EP č. 883/2004 nárok na plnou zdravotní péči v zemi bydliště na účet české zdravotní pojišťovny. Nárok na plnou zdravotní péči je jim zachován i na území ČR. Podmínkou je, že nepobírají důchod také v zemi bydliště. Nárok se vztahuje také na nečlenské země Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko (důchodci bydlící v těchto zemích však mají dočasně nárok v ČR omezen na nezbytnou zdravotní péči - do rozšíření aplikace nařízení 883/04 i na tyto země).

Postup, který je třeba dodržet:

Na českém území:

Pokud jste českým důchodcem a hodláte se sám, nebo spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky přestěhovat na území jiného členského státu, musíte svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o vystavení formuláře E121 nebo S1. Na pobočce své zdravotní pojišťovny uvedete, odkdy hodláte začít bydlet na území jiného členského státu. Dále uvedete, zda se s vámi stěhují i vaši nezaopatření rodinní příslušníci a jaká je jejich situace z hlediska zdravotního pojištění. Uvedete zejména, zda za ně hradí pojistné stát (děti), nebo zda si musí hradit pojistné sami (žena v domácnosti).

Pokud se s vámi stěhuje do jiného členského státu rodinný příslušník, který doposud musel v ČR hradit pojistné jako samoplátce, bude jej muset hradit dál i ze země nového bydliště.

Na území státu, kde hodláte bydlet:

Potvrzený formulář E121 nebo S1 předložte na území státu svého nového bydliště instituci, která zde hradí náklady na zdravotní péči. Tato instituce vás zaregistruje jako důchodce z jiného členského státu. Bude vás také informovat o tom, jakým způsobem a s jakým dokladem uplatníte svůj nárok u lékaře. Předtím, než budete zaregistrován, může od vás tato instituce vyžadovat doklady o bydlišti, nebo jinou součinnost. O tom, co je po vás pro účely registrace vyžadováno vás bude informovat tato instituce.

Nárok na zdravotní péči v zemi bydliště:

Na základě registrace vám bude na území státu bydliště poskytována veškerá zdravotní péče za stejných podmínek jako místním důchodcům.

Zůstanete nadále pojištěn v ČR, kde za vás bude státem placeno pojistné. Bude vám ponechán český Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Česká zdravotní pojišťovna, u níž jste byl pojištěn, bude instituci v místě bydliště, která vás registrovala hradit náklady na Vaši zdravotní péči.

Pokud pojedete na návštěvu České republiky, budete zde mít nárok na plný rozsah zdravotní péče. Budete si tak moci prakticky vybrat, zda chcete být léčeni ve státě bydliště nebo v ČR.

Pokud pojedete na krátkodobou návštěvu do jakékoliv jiné země EU, EHP nebo Švýcarska (mimo ČR a státu bydliště), máte zde v případe potřeby nárok na poskytnutí a úhradu nezbytné zdravotní péče dle místních předpisů. Pro tyto účely předložte lékaři svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Pokud budete žádat o souhlas svycestováním za účelem poskytnutí plánované péče v jiném státě EU, EHP nebo Švýcarska, požádejte nejdříveregistrující instituci ve státě bydliště.V případě, že vám bude souhlas udělen, obdržíte formulář S2 nebo E112.

Pokud splňujete podmínky pro přiznání českého důchodu a máte již o český důchod požádáno, můžete být také ve státě bydliště registrován, i když ještě nebylo vydáno příslušné rozhodnutí.

Tyto informace jsou převzaty ze stránek CMÚ ( Centrum mezistátních úhrad )

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode