Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

Nadílka daňových zákonů v roce 2009

10.01.2009 06:30

Nadílka daňových zákonů v roce 2009

Karel Pospíšilík, Finance.cz, 9.1.2009

Daňové změny patří vždy mezi ty nejdůležitější a nejočekávanější změny každého roku. Zákonodárci byli minulý rok štědří, a tak se letos dočkáme řady změn.

 

Téma: Změny a novinky v roce 2009


V první části našich fintriků se podíváme na některé významné změny daňové legislativy a zmíníme i některé další významné změny, které budou v centru pozornosti. Měnila se především daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, daň z nemovitosti, daň silniční, DPH a cestovní náhrady.


1. Zákon o dani z příjmů fyzických osob


Každého jistě zajímá, kolik ze své mzdy odvede státu na daních a pojistném. Konec minulého roku byl plný očekávání toho, zda se poslancům podaří schválit novelu zákona o dani z příjmů a zda senátoři a prezident ČR si nepostaví hlavu a nechají novelu, která zvýší čistou mzdu všem, projít. Sazba daně z příjmů fyzických osob tak zůstává na 15 % a slevy na dani na úrovni hodnot roku 2008. Více se dočtete v článku Daň z příjmů: Sněmovna schválila zvýšení čistých mezd.


2. Zákon o dani z příjmů právnických osob


Zákon začne brát v potaz, že jsme členi Evropské unie. Právnické osoby si tak budou moci daňově použít i dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. Mění se i pravidlo nízké kapitalizace. Do výdajů k dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze zahrnout finanční výdaje (náklady) z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob a úvěrů a půjček, které spojené osoby zajišťují, přesahuje dvojnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrů a půjček. Více se dočtete v Zákonu o dani z příjmů právnických osob.


3. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení


Pojistné na zdravotní pojištění zůstává stejné jako v minulém roce, ale OSVČ, zaměstnanci a zaměstnavatelé se mohou těšit z nižších sazeb pojistného na sociální zabezpečení. U OSVČ se sazba snižuje z 29,6 % na 29,2 %. Sazba pojistného na nemocenské pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné, padá z 4,4 % na 1,4 %. Zaměstnanci v tomto roce nebudou odvádět žádné pojistné na nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Ulehčí se i zaměstnavatelům, kteří budou odvádět za zaměstnance o jedno procento méně z hrubé mzdy.


4. Zákon o dani z nemovitosti


Asi největší změnou v této oblasti je zrušení osvobození od daně ze staveb nových staveb a bytů v nových stavbách, které bylo poskytováno na dobu 15 let. Také dochází ke zrušení osvobození od daně ze staveb, u kterých byly provedeny změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavebními úpravami, které bylo poskytováno na dobu 5 let. Další změna vyjímá z místního koeficientu pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, aby u nich nedošlo ke zvýšení daňové povinnosti. Více o této dani se dočtete v průvodci Daň z nemovitosti.


5. Zákon o dani silniční


Dosud vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice jsou předmětem silniční daně vždy. K 1.1. 2009 se označení alespoň 12 tun mění na nad 3,5 tuny. Rovněž se rozšiřuje okruh osvobozených vozidel na vozidla šetrnější k životnímu prostředí (např. vozidla s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla na LPG). Mění se zvýšení sazby u vozidel registrovaných v České republice do 31. prosince 1989. Dosud to bylo 15 %. Od 1.1. 2009 se bude sazba u těchto vozidel zvyšovat o 25 % a navíc už nebude podstatná registrace v České republice. Více o této dani se dočtete v průvodci Silniční daň.


6. Zákon o dani z přidané hodnoty


Přiznání k dani z přidané hodnoty bude od nového roku ve zcela novém designu. Formulář má nyní pouze dvě stránky a položky nejčastěji vyplňované jsou zvýrazněné tmavější zelenou barvou. Plátce DPH musí vždy vystavit daňový doklad subjektu, který není zřízen za účelem podnikání, dosud to bylo jen na vyžádání. Bude možné opravit chybnou výši DPH, dosud to bylo možné jen s poukazem na evropské právo. Další změny v DPH jsme představili v článku s názvem Přiznání k DPH vás mile překvapí.


7. Daňový řád


Nový daňový řád tak nahradí Zákon o správě daní a poplatků. Podle hospodářské komory je hlavním přínosem odkladný účinek odvolání v případě, že daňovému subjektu je doměřena daň vyšší, než jakou přiznal v daňovém přiznání. Další výraznou změnou je zkrácení lhůty pro zaplacení splatné daně.


Na Finance.cz se můžete seznámit s aktuálním daňovým kalendářem a stáhnout si některé daňové formuláře.

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode