Žijeme jen jednou,otázkou je,kde..

Co se připravuje ?

22.08.2010 17:44

 

 

Podpora individuálního vzdělávání občanů 

V souvislosti s  prioritami v oblasti dalšího vzdělávání MŠMT připravilo individuální projekt národní „Podpora individuálního vzdělávání občanů“, do kterého je koncentrován celý finanční objem oblasti podpory 3.1. Podstatou projektu je podpoření poptávky po dalším vzdělávání ve třech zmíněných oblastech (jazykového vzdělávání, práce s informační a komunikační technologií a oblast podnikatelských dovedností). Díky projektu dostane min. 800 tisíc osob možnost absolvovat vzdělávání dle svého vlastního svobodnému výběru. Finanční objem připadající na vzdělávání každého z 800 000 občanů představuje přibližně 4500 Kč.

Účelem takto vydaných finančních prostředků je zejména jednorázově podnítit účast občanů na dalším vzdělávání a vyrovnat tak deficit, který v ČR u dospělé populace existuje. A to jak v dalším vzdělávání obecně, tak i ve výše uvedených oblastech, na které se projekt zaměřuje.

Projektový záměr „Podpora individuálního vzdělávání občanů (dále jen „PIVO“) byl koncipován tak, aby byla účast občanů na projektu co nejjednodušší a aby administrativní úkony spojené s realizací projektu nepředstavovaly přílišnou překážku v naplnění jeho primárních cílů. Varianta jednoho velkého projektu byla zvolena z toho důvodu, aby investice do dalšího vzdělávání nebyly nahodilé a zbytečně se nezvyšovaly náklady na administrativu stovek menších projektů.
 

www.ekomaostrava.cz

Webové stránky spravuje : Jarmila Weissová

Vytvořeno službou Webnode